TARIEVEN

Intakegesprek                                                          € 50

Mondeling consult, kennismaking, verwachtingsmanagement

Analyse                                                            € 80 

Mondeling consult 60 minuten - analyseren van de situatie- metingen - mondeling advies 

Persoonlijk advies                                         € 80     

Op maat gemaakt advies aan de hand van de gestelde diagnose. Dit advies ontvangt u via de mail. Inclusief uitleg, voorbeeld dagmenu, suppletie advies, tips en recepten.

Vervolgconsult 30 minuten                        € 40   

Begeleiding, uitleg, nieuwe adviezen, metingen. 

Vervolgconsult 60 minuten                        € 80     

Begeleiding, uitleg, nieuwe adviezen, metingen. 

'Check in' moment per 15 minuten           € 20     

Telefonische in check momenten als stok achter de deur of om u direct weer op weg te helpen.

Start pakket!

Weet jij het zeker en wil je samen aan de slag? Kies dan voor dit start pakket en ontvang:

  • Intakegesprek - 30 minuten
  • Analyse - 60 minuten
  • Op maat gemaakt advies via de mail - 60 minuten
  • Vervolgconsult 60 minuten
  • Vervolgconsult 30 minuten
  • 2x  telefonisch 'check in' moment

349,- 

Aanvullende onderzoeken

Soms kan het zijn dat ik aanvullend onderzoek adviseer. De volgende onderzoeken zetten we regelmatig in om de oorzaak van het probleem gerichter aan te kunnen pakken.

Bloedonderzoek (onderzoek op vitaminen, mineralen, aminozuren, vetzurenprofiel, groot bloedbeeld, schildklierhormonen, voedselintolerantie onderzoek, e.d) prijs is afhankelijk van het type onderzoek en kan in eerste instantie ook via de huisarts gaan.

Ontlastingsonderzoek (met onderzoek op o.a darmmicrobioom, schimmels, parasieten, ontstekingen, slijmvliesimmuniteit, verteringsenzymen) : 237-359

De diëtist is vrij toegankelijk

Sinds 1 september 2011 geldt: De Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD). Dit betekent dat u geen verwijzing van een arts of andere specialist nodig heeft om een afspraak te maken bij de diëtist. U kunt ook zonder verwijzing bij mij terecht.

VERGOEDING

Er geldt alleen een vergoeding voor dieetzorg als de diëtist aangesloten is bij het Kwaliteitsregister voor paramedici (KP). Ik ben geregistreerd als diëtist in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Ik lever niet-gecontracteerde dieetzorg. Dit houdt in dat ik geen contract heb met de zorgverzekeraars. Ik heb hier bewust voor gekozen omdat ik graag alle tijd voor u als cliënt wil nemen en niet achter de schermen bezig hoef te zijn met administratie. Daarnaast moet ik om gecontracteerd diëtist te zijn aan bepaalde eisen voldoen. Dit beperkt mij in mijn praktijkvoering en dit gaat ten koste van de behandeling, daarom heb ik ervoor gekozen om niet-gecontracteerde zorg te leveren. Ik heb nu meer tijd en persoonlijke aandacht voor u als cliënt, maar ook voor mijn praktijk en het vergroten van mijn kennis door middel van opleidingen en scholingen.

Wat is het verschil tussen gecontracteerd en niet-gecontracteerd? Het verschil zit hem in de betalingen. Bij mij betaalt u direct na afloop van het consult de factuur. Deze factuur kunt u zelf indienen bij de verzekeraar. Bij een gecontracteerd diëtist declareert de diëtist rechtstreeks aan de verzekering en (als het eigen risico nog niet op is of de drie uur uit de basisverzekering op zijn) belast de verzekering dit door aan u.
Voor niet-gecontracteerde zorg geldt dat het per verzekeraar verschillend is hoeveel u van de factuur vergoed krijgt, vaak ligt dit percentage tussen de 60 en 100%. Dit kunt u vinden in uw polisvoorwaarde.

Er zit drie uur dieetadvies in de basisverzekering. Dit geldt voor iedereen. Wel wordt deze drie uur verrekend met het eigen risico. Is het eigen risico nog niet op? Dan betaal je het x aantal behandeling zelf totdat het eigen risico op is. Dit geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde dieetzorg. Mocht u aanvullend verzekerd zijn dan kan het zijn dat er aanvullende uren diëtetiek in de aanvullende verzekering zitten. Dit hangt af van uw aanvullende pakket. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen kunnen verzekeraars verschillende voorwaarden stellen. Deze voorwaarden verschillen per verzekeraar en per pakket. Ik raad aan om hiervoor uw polisvoorwaarden te bekijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.